Testing

Kroppsanalyse utføres med den avanserte Tanita MC-980MA kroppsanalysevekten. Dette gir deg et nøyaktig bilde på hvordan kroppen din er sammensatt, og gjør det enklere å sette seg konkrete mål. For de fleste øker slike analyser motivasjonen for å gjennomføre de nødvendige endringer som skal til for å nå sine mål.

Fitmate er utstyr av beste kvalitet for å teste fysisk form enten ved maksimal eller submaksimal kondisjonstest (Vo₂Max-maksimalt oksygenopptak). Fitmate kan også brukes til å måle hvileforbrenning for deg som vil spisse kostholdet i forhold til trening og konkurranser, vektreduksjon mm.

Laktatmåling: Vedl å måle laktatkonsentrasjonen i blodet ved økende belastning, vil vi kunne finne ut hvor hardt du kan arbeid før produksjonen av laktat overstiger eliminasjonen. Denne belastningen er best kjent som anaerob terskel og sier noe om hvor stor andel av ditt maksimale oksygenopptak du kan utnytte over tid.

Priser