Stiftelsen Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ærlig og dopingfri idrett.

Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. Tidligere var det NIF som selv organiserte dopingkontrollene. Nå er Antidoping Norge klart atskilt fra den virksomheten vi er satt til å kontrollere. NIF og KKD utnevner styret, men har for øvrig ingen direkte innflytelse på Antidoping Norges arbeid.

Les mer på deres nettsider her